sobota, 18 stycznia 2014

Minerały fluorescencyjne

Minerały wykazujące zjawisko fluorescencji.
Luminescencja minerału polega na tym, że absorbuje on pewien rodzaj energii a następnie emituje ją w postaci promieniowania widzialnego. Energia wzbudzenia może być dostarczona przez promieniowanie elektromagnetyczne (fotoluminescencja), bombardowanie elektronami, ogrzewanie, reakcję chemiczną, odkształcenia mechaniczne, etc.. Emisja promieniowania może kończyć się wraz z zanikiem wzbudzenia (fluorescencja) lub może trwać jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu wzbudzenia (fosforescencja).


Więcej informacji: http://www.geogut.pl/luminescencja.html

Zapraszam również do sklepiku:
http://www.sklep.geogut.pl/pl/c/fluorescencja-UV/444

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz